พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายทาร์มัน ชันมูการัตนัม (Mr. Tharman Shanmugaratnam) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์คนใหม่ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566