พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2567