พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565