พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566