พระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565