พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566