พระราชสาส์นทรงอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติ อิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565