พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดเหตุไฟป่าที่เกาะเมาอี (Maui) รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566

พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดเหตุไฟป่าที่เกาะเมาอี (Maui) รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖