พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนประถมศึกษารอบบ์ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565