พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565