พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเขตชาชรโกฏ (Jajarkot) จังหวัดการ์นาลี (Karnali) ทางตะวันตกของเนปาล และในอีกหลายพื้นที่ในเขตใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566