พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2565