พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566