พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรู ซึ่งตรงกับ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565