พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566