พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิกซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิกซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖