พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก กรณีเกิดเหตุรถไฟชนกันใกล้เมืองลาริสซา (Larissa) ทางภาคกลางของสาธารณรัฐเฮลเลนิก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2566