พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565