พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565