พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566