พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแซมเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแซมเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2565