พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแซมเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแซมเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566