พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายนีโคส คริสโตดูลิดีส (Mr. Nikos Christodoulides) ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไซปรัสคนใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นายนีโคส คริสโตดูลิดีส (Mr. Nikos Christodoulides) ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไซปรัสคนใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖