พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต กรณีเกิดเหตุ น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในกรุงดิลีและจังหวัดทางตอนกลางและตะวันตกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต กรณีเกิดเหตุ น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในกรุงดิลีและจังหวัดทางตอนกลางและตะวันตกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔