พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ในโอกาสที่พระโอรสของเจ้าชายคาร์ล ฟิลิป แห่งสวีเดน ดุ๊กแห่งแวร์มลันด์ และเจ้าหญิงโซเฟียแห่งสวีเดน ดัชเชสแห่งแวร์มลันด์ พระชายา ประสูติ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ.2564