พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ในการที่ นายการ์โลส ซาอุล เมเนม (Mr. Carlos Saúl Menem) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564