พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566