พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังแกรนด์ดุ๊กและแกรนด์ดัชเชสแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสที่พระโอรสพระองค์ที่สองในมกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประสูติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2566