สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566