พระราชสาส์นแสดงความห่วงใย ในการที่นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ (The Honorable Donald J. Trump) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และนางเมลาเนีย ทรัมป์ (Mrs. Melania Trump) ภริยา ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563