การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566