พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565