ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนรัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนรัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖