ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕