สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566