ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566