พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในการที่ นายกาโรลอส ปาปูเลียส (Mr. Karolos Papoulias) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565