พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมาน ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564