พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๒

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565