สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว”ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. เฉพาะวันศุกร์และเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

          ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนานัปการของล้นเกล้าล้นกระหม่อม

รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 และร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ จากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ ตลอดจนการสอยต้นกัลปพฤกษ์ สลากการกุศลซึ่งรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะทรงนำไปใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ 

          นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการจัดการแสดงที่เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน รวมทั้งมีการฉายหนังกลางแปลงที่เป็นภาพยนตร์ในยุคเก่า และการจัดแสดงศิลปะชั้นสูงในราชสำนักที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การร้อยดอกไม้สด การปักผ้า ฯลฯ โดยวิทยาลัยในวัง (หญิง) และวิทยาลัยในวัง (ชาย) ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมเรียนรู้การประดิษฐ์งานศิลปะชั้นสูงเพื่อนำไปประกอบอาชีพได

          ทั้งนี้ ผู้มาร่วมงานสามารถแต่งกายชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ มาร่วมถ่ายภาพในบรรยากาศย้อนยุค และภาพ 3 มิติ ซึ่งจัดไว้ในมุมต่าง ๆ ภายในงานด้วย