พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดให้เข้าชมฟรี ในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดให้เข้าชมฟรี ในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

News and ActivitiesOther