พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดให้เข้าชมฟรี ในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม

Thursday 26 December 2019
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดให้เข้าชมฟรี ในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.