พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิตและญาติ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระมหา​กรุณา​ธิคุณ​แก่บัณฑิตและญาติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2563

Play Video

News and ActivitiesOther