ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563

       ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และร่วมจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.19 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งถือเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานและทรงร่วมจุดเทียนมหามงคลในครั้งนี้ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเป็นครั้งแรกนับเป็นครั้งสำคัญยิ่ง นอกจากนี้
ยังได้พระราชทานเข็มกลัดแก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีเพื่อเป็นที่ระลึกในวันสำคัญนี้ด้วย
       จึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมพิธี แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ชุดผ้าไทย ชุดท้องถิ่น พื้นเมือง หรือชุดประจำชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความเรียบร้อย จึงขอความกรุณางดสิ่งของทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุกประเภท

ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และร่วมจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.19 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งถือเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานและทรงร่วมจุดเทียนมหามงคลในครั้งนี้ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเป็นครั้งแรกนับเป็นครั้งสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานเข็มกลัดแก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีเพื่อเป็นที่ระลึกในวันสำคัญนี้ด้วย
Play Video

News and ActivitiesOther