สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

News and ActivitiesOther