มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น.

        มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศ อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าชาวเขา แกะสลักไม้ จักสานไม้ไผ่ เสื่อกระจูด เรือกอและจำลอง เซรามิก ย่านลิเภา ผ้าปักซอยแบบไทยและอื่นๆ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. บริเวณ อาคาร Outlet ศิลปาชีพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและอาคารเรียนรู้เรื่องโขน ในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 กำลังกลับมา ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และผ่านจุดคัดกรอง ของสาธารณสุขจังหวัดอยุธยาซึ่งจะมาให้บริการด้วย ก่อนขึ้นอาคาร
แผนที่ : https://goo.gl/maps/fikwetEzFNKDjhRr9

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น.

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more