พสกนิกรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ด้วยพระเมตตา น้ำพระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยง พระราชทานให้รถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยตรวจเชิงรุก

     จากกรณีพบการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ส่งผลทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อในกลุ่มพนักงานโรงงานทั้งกลุ่มผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และการค้นหาในชุมชนเป็นจำนวน 2,171 ราย ผลการตรวจพบการติดเชื้อจำนวน 682 ราย คิดเป็น 64 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ระหว่างรอผลตรวจเชื้ออีกจำนวน 2,000 กว่าราย คาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานดังกล่าวประมาณ 1,000 กว่าคน

พระราชทานให้รถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more