ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

News and ActivitiesOther