พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) จำนวน 10 ห้อง สำหรับใช้ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรับสถานการณ์คนไข้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการหนัก จากโรงพยาบาลสนาม โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร น.พ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ น.พ. ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เครื่องมือทางการแพทย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เครื่องมือทางการแพทย์

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more