พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูโสภิตมงคลการ เจ้าอาวาสวัดมงคลโสภิต จังหวัดฉะเชิงเทรา

     วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูโสภิตมงคลการ เจ้าอาวาสวัดมงคลโสภิต ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจบำรุงพระพุทธศาสนา
     พระครูโสภิตมงคลการ หรือ “หลวงปู่ขันธ์ สิริวัณโณ” เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันอายุ 98 ปี พรรษา 78 ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนา อุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2486 ที่วัดโพธาราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมงคลโสภิต ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเทพราช ฝากตัวเรียนด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานกับศิษย์สายพระอาจารย์มั่น และสายพระอาจารย์ที่สำคัญหลายรูป เช่น หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล หลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดระเบียบวินัย ปฏิบัติกัมมัฏฐานเป็นนิจ มีความรู้ความเชี่ยวชาญวิปัสสนาธุระเป็นยิ่งนัก ได้รับพระราชทานพัดยศ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นที่เคารพนับถือ ศรัทธาแก่ศิษยานุศิษย์ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

News and ActivitiesOther