พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้อัญเชิญอาหารให้กับ โรงพยาบาลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ แกงเขียวหวานหมูมะเขือต่าง ๆ และปลาสลิดทอด โดยมี แพทย์หญิงศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก และนายแพทย์อุทัย ปรมานุศิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

โรงพยาบาลปากช่องนานา

News and ActivitiesOther